Detecció i mesura de fissures d’infraestructures amb dron a temps real i control remot amb 5G

El pilot està enfocat a les tasques d’inspecció tècnica de pales d’aerogeneradors. Permetrà validar la solució per a qualsevol mena d’inspecció tècnica de grans infraestructures, on s’hagin de realitzar tasques de manteniment preventiu per la detecció i mesura de fissures, en temps real i de forma remota. Estat: En execució...

Read more...